Kineziterapija

Kako bi utvrdili trenutno stanje vašeg lokomotornog sustava, koristimo se sveobuhvatnom funkcionalnom dijagnostikom pomoću koje ćemo otkriti mehaniku i uzroke nastanka boli. Detaljna anamneza i analiza dobivenih rezultata koristit će nam u programiranju terapijskog programa koji će vam pomoći da se riješite boli i tegoba.
Naš je cilj detektirati, educirati i pomoći svojim klijentima na putu oporavka.